Syaadah, Nilatus. " ANALISIS DAMPAK PERTAMBAHAN PENDUDUK TERHADAP PENYERAPAN ANGKATAN KERJA." GEOGRAFI [Online], 2.1 (2014): n. pag. Web. 22 May. 2019