FIRMANTO, Toto; MAHENDRA, Sena; FATRA, Fahmy. KESIAPAN SARANA PRASARANA BENGKEL DAN GURU DALAM MENUNJANG PRAKTIKUM TKR DI SMK BINA BANGSA KERSANA MENGACU PADA PERMENDIKNAS RI NO. 40 TAHUN 2008. Journal of Vocational Education and Automotive Technology, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 115-122, may 2022. ISSN 2715-9922. Available at: <https://e-journal.ivet.ac.id/index.php/joveat/article/view/2099>. Date accessed: 25 feb. 2024.